+421 917 688 888

Nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov

(http://aslfinance.eu/)

 

 • Spoločnosť ASL Finance, s.r.o., sídlom: Račianska 155, 831 53 Šala, IČO: 46 203 281 ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.
 • ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY. Webstránka aslfinance.eu používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.
 • KONTAKTNÉ ÚDAJE. Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok magicmedia.sk môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.
 • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.
 • Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:
  1. meno a priezvisko [nevyhnutné]
  2. e-mailová adresa [nevyhnutné]
  3. telefónne číslo [nevyhnutné]
 • ÚČEL. Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa.